• Fri frakt vid köp över 550 SEK

DOCTORDIAMANTIS INTEGRITETSPOLICY

DoctorDiamantis Produkter AB (”DoctorDiamantis”, ”vi”, ”oss”) är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss samt att vi behandlar dina personuppgifter på ett öppet och ansvarsfullt sätt i enlighet med Europeiska Unionens dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (”GDPR”).

I denna Integritetspolicy beskriver vi närmare hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har som registrerad användare eller kund hos oss. Om inte annat anges är det DoctorDiamantis, Logdansvägen 30. 174 42 Sundbyberg, som är personuppgiftsansvarig.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”) och kan i stora drag, vara vilken typ av uppgift som helst som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter och besöks- och orderhistorik om det kan förknippas med en levande person.

Vad innebär det att ”behandla” personuppgifter?

Betydelsen av ordet ”behandling” är bred och inbegriper alla sorters hantering av personuppgifter från insamling, registrering, lagring och bearbetning till läsning, användning, utlämning, spridning och till och med radering av personuppgifter.

Så samlar vi in dina personuppgifter

Informationen som vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i följande sammanhang:

 • När du använder våra tjänster, eller interagerar med vår kommunikation via vår hemsida eller sociala medier;
 • När du anger dina personliga preferenser för att få en så anpassad upplevelse som möjligt;
 • När du besöker vår hemsida och godkänner våra cookies, godkänner du att vi samlar in personuppgifter i form av ditt online-beteende (t.ex. din IP-adress, surf/klick-historik, tidigare besökta hemsidor, m.m.). Denna information analyseras för att optimera vår hemsida och för att stärka vår marknadsföring av våra produkter och varumärken; samt
 • Vid kontakt med vår kundtjänt, t.ex. via vår e-post, kundservice@doctordiamantis.com.

Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilka ändamål och på vilka grunder?

DoctorDiamantis använder dina personuppgifter för att ge dig den bästa och smidigaste upplevelsen vid köp av produkter via vår hemsida.

Du som via vår webbshop köper våra produkter har lämnat personuppgifter i form av namn, kontaktuppgifter, adress och bankkontodetaljer i syfte att kunna ta del av de produkter som vi har att erbjuda. Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna leverera de produkter som du har beställt via vår webbshop i enlighet med våra avtal med dig. Vi kommer ej att använda de uppgifter du som privatperson har angivit vid köp av våra produkter för marknadsföringssyfte (i form av nyhetsbrev) om du inte aktivt fyllt i att du vill ta del av dem.

Dina personuppgifter kan även komma att användas i följande syften: 

 • För att hantera frågor eller klagomål och kvalitetssäkra kundtjänstärenden;
 • För att kunna lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge personligt anpassad upplevelse av vår tjänst;
 • För att lämna information om och marknadsföra våra och tredje parters produkter och tjänster;
 • För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event;
 • För att utveckla våra tjänster och system och för att genomföra utvärderingar av vår affärsmodell och hemsida;
 • För att förhindra missbruk av våra tjänster, eller för att förhindra, förebygga och utreda brott;
 • För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (t.ex. bokföringsskyldighet, produktansvar och produktsäkerhet) och instruktioner från domstolar och myndigheter (t.ex. Skatteverket)

Dina personuppgifter behandlas baserat på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och våra varumärken och förbli konkurrenskraftiga som företag och vi sparar dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt.

Om vi ingått avtal med dig avseende någon av ovannämnda aktiviteter, kommer vår behandling av dina personuppgifter i stället baseras på detta avtal.

Vi kommer inte att sälja vidare dina personuppgifter till någon annan.

Känsliga personuppgifter, så som uppgifter om politiska åsikter, etniskt ursprung, religiös övertygelse eller sexuell läggning, behandlas aldrig.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter inte ska bli manipulerade eller gå förlorade, eller att obehöriga ska få tillgång till dem, i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du flera rättigheter enligt GDPR. Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte och få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag. Du får även begära att en personuppgift som är fel eller ofullständig rättas, att vi överför dina uppgifter via så kallad dataportabilitet till annan personuppgiftsansvarig. Under vissa omständigheter får du även begära att dina personuppgifter raderas. Ett undantag är om vi har laglig grund för att bevara uppgifterna.

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan. Du har även rätt att motsätta dig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring genom att kontakta oss, samt om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål direkt till Datainspektionen.

Du har även rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen men det finns berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

Så gör du för att utnyttja en rättighet

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter ovan ska du i första hand kontakta oss via e-post till kundservice@doctordiamantis.com.

Obs! Förfrågan behöver komma från den e-postadress som tillhör befintlig kund. Du behöver även ange ett telefonnummer som vi kan nå dig på för att bekräfta din identitet.

Uppdateringar

Denna Integritetspolicy kommer regelbundet att uppdateras för att anpassas efter verksamheten och uppfylla kraven enligt gällande rätt, dvs. svensk lagstiftning inklusive de krav som följer av GDPR. Förevarande version uppdaterades senast den 31 december 2021. Alla personuppgifter som vi tillhandahåller stannar innanför EU/EES, dock bör det noteras att vi använder oss av en extern aktör för vår webbshop, vill du veta mer om deras behandling av personuppgifter klicka på länken: https://support.vendre.io/i/e-handelsplattformen/kunder/gdpr.html.

Vi använder oss dessutom utav Klarna Bank AB för att behandla din beställning i vår webbshop. Mer information om Klarnas dataskyddsinformation hittar du här: https://www.klarna.com/se/dataskydd/.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår Integritetspolicy eller Cookie Policy, eller vår användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss enligt nedan:

DoctorDiamantis Produker AB
Logdansvägen 30
174 42 Sundbyberg
E-mail: kundservice@doctordiamantis.com